ΔΙΑΦΟΡΑ

Γ. Καρούζος: Οι προϋποθέσεις ώστε μια σύμβαση ορισμένου χρόνου να μεταβληθεί σε αορίστου

This post was originally published on this site

Ως σύμβαση εργασίας ορισμένης χρονικής διάρκειας χαρακτηρίζεται από τον νόμο και την νομολογία εκείνη που κατά την κατάρτισή της συμφωνήθηκε ρητά ή σιωπηρά το χρονικό σημείο λήξης της ή από τη φύση της εργασίας ή από τον σκοπό για τον οποίο καταρτίσθηκε προκύπτει σαφώς ότι η λήξη της θα επέλθει…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: