ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ: 90 άτομα χωρίς πτυχίο στο Πανεπιστήμιο Πατρών (12μηνες συμβάσεις)

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ   Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει την πρόσληψη 90 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ Η σειρά κατάταξης µεταξύ των…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: