ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ: 87 Προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης

This post was originally published on this site

Το Μουσείο Ακρόπολης γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα επτά (87) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν: α) είτε αυτοπροσώπως μετά από τηλεφωνικό…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: