ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – 7Κ/2020: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων ΠΕ

This post was originally published on this site

Σήμερα εκδόθηκαν   τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2020 του  ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 38/23-9-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)  για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, μίας (1) θέσεως τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο. Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ….

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: