ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – 6Κ/2018: Πρόσκληση συμμετοχής στην ψυχοτεχνική δοκιμασία

This post was originally published on this site

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2018) Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης 6Κ/2018 (ΦΕΚ 17/22-05-2018 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και προκειμένου να καταρτιστούν οι «ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» για την πλήρωση 557 θέσεων του κλάδου ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ επί τη βάσει των «ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ», σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι/-ες που πέτυχαν στις…

ΑΣΕΠ – 6Κ/2018: Πρόσκληση συμμετοχής στην ψυχοτεχνική δοκιμασία

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: