ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – 6Κ/2018: Αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2018) Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης 6Κ/2018 (ΦΕΚ17/22-05-2018 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και προκειμένου να καταρτιστούν οι «ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» των κλάδων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ επί τη βάσει των «ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ», σας ενημερώνουμε ότι μετά…

ΑΣΕΠ – 6Κ/2018: Αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: