ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ: 50 προσλήψεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

This post was originally published on this site

img

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά πενήντα (50) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των
Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα του
Ν. Αττικής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: