ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – 5Κ/2020: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων ΔΕ και ΥΕ

This post was originally published on this site

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2020 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕ &ΥΕ)   Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 29/6-8-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, έντεκα (11) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: