ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – 5Κ/2020: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2020 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ &ΤΕ) Σήμερα εκδόθηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 29/6-8-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, είκοσι πέντε (25) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) (Ανεξάρτητη…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: