ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – 4Ε/2020: Εκδόθηκε η προκήρυξη για 23 μόνιμες θέσεις σε Επιτροπή Ανταγωνισμού, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Συνήγορο του Καταναλωτή

This post was originally published on this site

Πλήρωση συνολικά είκοσι τριών (23) θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και ειδικότερα: – Δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού» (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. – Επτά (7) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» Ν.Π.Δ.Δ….

Source

https://ergasiakanea.eu/category/theseis-ergasias/dimosios-tomeas/feed/%d bloggers like this: