ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ: 323 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά (2 προκηρύξεις)

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1η ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισµού σχολικών µονάδων Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εκατόν δέκα εννέα (119) ατόµων για την καθαριότητα σχολικών µονάδων στο ∆ήµο Πειραιά. Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: