ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – 3Κ/2021: Όλη η προκήρυξη για τις 50 μόνιμες προσλήψεις στο Υπουργείο Εξωτερικών

This post was originally published on this site

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πενήντα (50) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τριάντα δύο (32) θέσεις Κλάδου: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ Β΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εννέα (9) θέσεις Κλάδου: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: