ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – 3Κ/2020: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων ΠΕ

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2020 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ) Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 16/16.6.2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: