ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – 3Ε/2020: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 11 θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

This post was originally published on this site

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 3Ε/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 44/21-10-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την επιλογή έντεκα (11) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπως ισχύει και το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν…

ΑΣΕΠ – 3Ε/2020: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 11 θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

https://ergasiakanea.eu/category/theseis-ergasias/dimosios-tomeas/feed/%d bloggers like this: