ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ: 242 Θέσεις εργασίας στην ΑΑΔΕ (3ετείς συμβάσεις)

This post was originally published on this site

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων σαράντα δύο (242) ατόμων και διάρκεια απασχόλησης τριάντα έξι (36) μήνες για την κάλυψη αναγκών προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα για τις ανάγκες αυτής εντός του Νομού Αττικής.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: