ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ: 21 Προσλήψεις στο Δήμο Διονύσου για 8 μήνες

This post was originally published on this site

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, συνολικά είκοσι ένα (21) ατόμων, χρονικής διάρκειας οχτώ (8) μηνών και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), για την…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: