ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – 2Ε/2020: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων

This post was originally published on this site

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  2Ε/2020 (Κωδικοί Θέσεων: 10001 & 10002) Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2E/2020 (ΦΕΚ.24/ 20.07.2020, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου  χρόνου, στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενά: Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Φαρμακοποιών” [κωδικός…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: