ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ: 180 προσλήψεις χωρίς πτυχίο στο Δήμο Πάτρας

This post was originally published on this site

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: protodp@patras.gr Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, από τον υποψήφιο, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Επισημαίνεται ότι: σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: