ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ: 170 Προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά (αιτήσεις έως 19/01)

This post was originally published on this site

img

Πρόσληψη εκατόν εβδομήντα (170) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και τις 05-07-2021, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω της σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικά με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες τυπικών προσόντων, ανά ειδικότητα.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά (https://piraeus.gov.gr/proslipseis-prosopikou/). Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά στο e-mail aoristou@piraeus.gov.gr, από 13-01-2021 έως και 19-01-2021, με θέμα ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: