ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ: 11 προσλήψεις στο Δήμο Αγρινίου

This post was originally published on this site

img

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγρινίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», στο Δήμο Αγρινίου που εδρεύει στο Αγρίνιο Ν. Αιτωλοακαρνανίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Ειδικότητα Αριθμός ατόμων
101 Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας) 2
102 Κοινωνιολόγος (ΠΕ Κοινωνιολόγων) 1
103 Ψυχολόγος (ΠΕ Ψυχολόγων) 1
104 Υπάλληλος Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) 1
105 Υπάλληλος Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) 1
106 Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας) 1
107 Παιδαγωγός (ΠΕ Παιδαγωγών) 1
108 Νοσηλευτής (ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών) 1
109 Ψυχολόγος (ΠΕ Ψυχολόγων) 1
110 ΔΕ Διαμεσολαβητών και εν ελλείψει ΥΕ Διαμεσολαβητών 1

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: