ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – 1Κ/2020: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων ΔΕ, ΥΕ

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2020 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕ & ΥΕ) Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/10-3-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, είκοσι μίας  (21) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης σε διάφορους…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: