ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – 1Ε/2021: Εκκίνηση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων

This post was originally published on this site

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Ε/2021 Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Ε/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3/4-2-20121 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση δεκαέξι (16) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: