ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Δήμο Χαλκιδέων

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΑΣΕΠ, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές του Δήμου Χαλκιδέων, που εδρεύει στη Χαλκίδα Ν….

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Δήμο Χαλκιδέων

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: