ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (12μηνες συμβάσεις)

This post was originally published on this site

img

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2021
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης/ του Υποέργου «Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης (Ενίσχυση της υπάρχουσας δομής)», στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ε.Κ.Τ. Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020» με άξονα προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της
Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας – ΕΚΤ» στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» – Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Σταυρούπολη.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΗΣ ΣΟΧ: ΣΟΧ1/2021

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 10-02-2021 έως 19-02-2021

Παρακάτω η προκήρυξη σε λινκ

pdf ΣΟΧ1-2021-ΨΤΨΙ46906Α-Κ9Α

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: