ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ: Διαδικασίες επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και πλήρωσης θέσεων υπαλλήλων επί θητεία

This post was originally published on this site

Αριθμ. 87 ΦΕΚ B’ 3901/23.08.2021 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ) Άρθρο 1 Επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας Η διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας διεξάγεται σύμφωνα με τα άρθρα 28 – 30 του ν. 4765/2021, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του παρόντος…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: