TRAVEL

Απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου της Κύπρου διατηρεί την απόρριψη αξιώσεων ορφανών της Ήλιος

This post was originally published on this site

Δεκαεννιά χρόνια μετά και η τραγωδία με το αεροσκάφος της Κυπριακής αεροπορικής εταιρίας Ήλιος στην Αττική που πήρε στον τάφο 121 ψυχές, ακόμη παιδεύει συγγενείς σε δικαστικές διαδικασίες.

Το Ανώτατο Δικαστήριο κατά πλειοψηφία δύο προς ένα, δεν έκαμε δεκτή την έφεση δυο ορφανών της Ήλιος που στρεφόταν κατά της απόρριψης από το πρωτόδικο δικαστήριο, των αγωγών τους με τις οποίες αξίωναν αποζημιώσεις από τη Κυπριακή Δημοκρατία για τον τραγικό θάνατο των γονέων τους, σύμφωνα με δημοσίευμα της Κυπριακής εφημερίδα “Φιλελεύθερος”.

Διαβάστε επίσης → Αεροσκάφος της Helios Airways συνετρίβη στην περιοχή του Γραμματικού

Στην έκθεση απαίτησης, που καταχωρήθηκε το 2013, αναφερόταν ότι κακώς η Δημοκρατία αδειοδότησε την εταιρεία και τους πιλότους να πετούν το συγκεκριμένο αεροσκάφος της Helios Airways.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Ανωτάτου, οι ενάγοντες ουδεμία αναφορά είχαν κάνει στην Έκθεση Απαίτησής τους σε δύο έγγραφα ημερ. 4.7.2007 (ένα για κάθε αποβιώσαντα γονέα), τα οποία υπέγραψαν στη Λευκωσία, ένα μήνα περίπου πριν από την καταχώριση των αγωγών, και τα οποία τιτλοφορούνται «Απόδειξη Είσπραξης και Πλήρης και Τελική Γενική Απαλλαγή και Εξόφληση». Κατ΄ επέκταση, ουδέποτε είχαν εξαρτήσει τις αξιούμενες θεραπείες τους από τα εν λόγω έγγραφα. Στη βάση των δύο αυτών εγγράφων, οι ενάγοντες είχαν εισπράξει το συνολικό ποσό των €1.778.585 (€872.960 για τον θάνατο της μητέρας τους και €905.625 για τον θάνατο του πατέρα τους).

Διαβάστε επίσης → Δύο τα μοιραία λάθη που οδήγησαν σε συντριβή το Boeing της Helios Airways

Ο Γενικός Εισαγγελέας εκπροσωπώντας την Δημοκρατία ήγειρε δυο προδικαστικές ενστάσεις στην αγωγή, αναφέροντας ότι δεν δικαιούνταν αποζημιώσεις αφού ήδη είχαν εισπράξει ποσά από την ασφαλιστική εταιρεία και πως οι αγωγές τους καταχωρήθηκαν καταχρηστικά.

Το πρωτόδικο δικαστήριο έκαμε αποδεκτές τις ενστάσεις και απέρριψε την αγωγή, εναντίον της οποίας καταχωρήθηκε η παρούσα έφεση, συνεχίζει το δημοσιεύμα της εφημερίδας “Φιλελεύθερος”.

Το Ανώτατο Δικαστήριο βρήκε ότι το περιεχόμενο των εγγράφων που οι ενάγοντες υπέγραψαν, δεν υποστηρίζει ότι οι αποζημιώσεις είχαν ληφθεί άνευ βλάβης οποιωνδήποτε δικαιωμάτων των εναγόντων. Ουδεμία αναφορά γίνεται σε επιφύλαξη δικαιώματος για έγερση οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον οποιουδήποτε. Τουναντίον, οι ενάγοντες «σε αντάλλαγμα του ποσού που λαμβάνουν» απαλλάσσουν τους πάντες και μάλιστα αναλαμβάνουν να εγκαταλείψουν, χωρίς επιφύλαξη, εκκρεμούσες δικαστικές διαδικασίες σε σχέση με τον θάνατο των γονέων τους.

Όσον αφορά στη θέση των εναγόντων, ότι οι καταβληθείσες αποζημιώσεις δεν είχαν καλύψει το σύνολο των αποζημιώσεων που αυτοί εδικαιούντο, το Ανώτατο σημείωσε ότι όχι μόνο πρόκειται περί γενικής και αόριστης θέσης αφού δεν διευκρινίζουν ποιες συγκεκριμένες αποζημιώσεις είχαν εξαιρεθεί από τις καταβληθείσες αποζημιώσεις, αλλά από το περιεχόμενο των εγγράφων που υπέγραψαν, ουδόλως αποκαλύπτεται πως άφησαν ανέπαφη οιανδήποτε αξίωσή τους εναντίον οιουδήποτε, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τον θάνατο των γονέων τους. Μάλιστα, ρητά καταγράφεται στα έγγραφα που υπέγραψαν, πως εγκαταλείπουν ακόμη και αξιώσεις τις οποίες δεν γνωρίζουν κατά τον χρόνο υπογραφής των εγγράφων.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο, κατέληξε το Ανώτατο, το οποίο είχε κληθεί να αποφασίσει τα πιο πάνω, δικαιολογημένα βρήκε πως οι εφεσείοντες με τη λήψη των αποζημιώσεων είχαν απαλλάξει και την Κυπριακή Δημοκρατία, εναγόμενη στις αγωγές. Το θέμα τελείωνε εδώ.

Ως εκ τούτου, σημειώνει, δικαιολογημένα έκανε δεκτές τις προδικαστικές ενστάσεις, σημειώνοντας πως οι εφεσείοντες, έχοντας υπογράψει τα έγγραφα ημερ. 4.7.2007 και έχοντας εισπράξει τις συγκεκριμένες αποζημιώσεις, δεν ενομιμοποιούντο και δεν εδικαιούντο να αξιώνουν αποζημιώσεις και από την Κυπριακή Δημοκρατία για τον θάνατο των γονέων τους. Κατ΄ επέκταση, ορθά απέρριψε τις αγωγές.

Το άρθρο Απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου της Κύπρου διατηρεί την απόρριψη αξιώσεων ορφανών της Ήλιος εμφανίστηκε πρώτα στο TravelDailyNews Greece & Cyprus.

Απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου της Κύπρου διατηρεί την απόρριψη αξιώσεων ορφανών της Ήλιος

%d bloggers like this: