ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Εγκρίθηκε η πληρωμή για 4.566 δικαιούχους – Ποιους αφορά

This post was originally published on this site

Έγκριση σκοπιμότητας για την καταβολή της πληρωμής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας. Εγκρίνουμε τη μεταφορά πίστωσης ποσού ύψους ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων δέκα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά ευρώ και έξι λεπτών (1.810.447,06 €) από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310989899 οικ. έτους 2020, για τέσσερις χιλιάδες πεντακοσίους…

Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Εγκρίθηκε η πληρωμή για 4.566 δικαιούχους – Ποιους αφορά

https://ergasiakanea.eu/category/ikonomia/feed%d bloggers like this: