ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Απαντήσεις σε προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν σε τηλεκπαιδεύσεις Webex

This post was originally published on this site

Οδηγό με 14 απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα σχετικά με τη χρήση του Webex για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξέδωσε το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Συγκεκριμένα, δίνονται απαντήσεις σε πρακτικά/τεχνικά ερωτήματα, όπως το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, προβλήματα στην εγκατάσταση του προγράμματος, τεχνικές δυσκολίες με την χρήση εικόνων ή τον ήχο κ.α…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: