ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αναδρομικά συνταξιούχων 2020: Δημοσιεύθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις – Δείτε αναλυτικά

This post was originally published on this site

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ αποφασίζουμε: Αναδρομικά συνταξιούχων δημοσίου Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Επιστρέφονται αναδρομικά ποσά συντάξεων που αντιστοιχούν στις πραγματοποιηθείσες μειώσεις των κύριων συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 11.06.2015 έως και 12.05.2016, οι οποίες θεσπίστηκαν με τις διατάξεις της υποπαρ. Β3 της παρ. Β του…

Αναδρομικά συνταξιούχων 2020: Δημοσιεύθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις – Δείτε αναλυτικά

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: