ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Έγκριση σκοπιμότητας για την καταβολή της πληρωμής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού

This post was originally published on this site

Εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ποσού ύψους 2.127.366,55 από τον Ε.Φ. 1033-501- 0000000, ΑΛΕ 2310989899 οικ. έτους 2021, για 4.226 πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν αναλυτικά: α) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων έτους 2020 προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: